Κυκλοφορικό Σύστημα

Το κυκλοφορικό σύστημα, που αποτελείται από την καρδιά, τις αρτηρίες, τα τριχοειδή αγγεία και τις φλέβες, είναι ο μηχανισμός που ανακυκλώνει συνεχώς το αίμα στον οργανισμό.

Η καρδιά είναι μια ακούραστη αντλία, που χτυπά περισσότερες από 2 δισεκατομμύριο φορές κατά τη διάρκεια μιας μέσης διάρκειας ζωής (75 χρόνια). Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο στο μέγεθος μιας σφιγμένης γροθιάς και ζυγίζει λιγότερο από 450 gr.

Στην καρδιά, η αριστερή κοιλία συσπάται, ωθώντας τα ερυθρά κύτταρα αίματος στην αορτή, τη μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος.

Από αυτό το σημείο, το αίμα κινείται μέσω μιας σειράς όλο και περισσότερο μικρότερων αρτηριών, έως ότου φθάνει σε ένα τριχοειδές αγγείο, τη σύνδεση μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών.

Τα μόρια οξυγόνου αποσυνδέονται από τα ερυθρά κύτταρα αίματος και ξεφεύγουν πέρα από τον τριχοειδή τοίχο, στον ιστό σωμάτων.

Τότε το αίμα έχει πλέον αποξυγονωθεί και αρχίζει την επιστροφή του στην καρδιά.

Περνά μέσω των ολοένα και περισσότερο μεγαλύτερων φλεβών για να φθάσει τελικά στο σωστό αίθριο.

Εισάγεται στη σωστή κοιλία, η οποία με τη σειρά της το αντλεί μέσω των πνευμονικών αρτηριών στους πνεύμονες, για να πάρει περισσότερο οξυγόνο.

Οξυγονωμένο, πλέον, το αίμα υπεισέρχεται στο αριστερό αίθριο, κινείται στην αριστερή κοιλία και «το ταξίδι του αίματος» αρχίζει και πάλι.