Ο διευθυντής

Γενικές πληροφορίες για το διευθυντή του σχολείου μας.

Καλεντζής Κωνσταντίνος