3:08 μμ - Κυριακή Οκτώβριος 20, 6385

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Καλεντζής Κωνσταντίνος – Διευθυντής του σχολείου

Σχολικό έτος 2017/18

_____________________________________________________________

Τάξη Α – Στολτίδου Αναστασία – οργανική
Τάξη Β – Στέρκου Άννα – οργανική
Τάξη Γ – Χρυσάνη Ευαγγελία – οργανική
Τάξη Δ – Φωτιάδου Ιωάννα – οργανική
Τάξη Ε – Κεραμιδάς Συμεών – οργανική
Τάξη ΣΤ – Καρακαπζούδης Ευάγγελος – οργανική

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά – οργανική
Ολοήμερο – Μιχαλούδη Αθανασία – οργανική
Ολοήμερο – Κυζίρογλου Παρασκευή – οργανική

Γυμναστής – Ζωγράφος Γεώργιος – οργανική
Αγγλικά – Σαββινίδου Ευαγγελία
Γερμανικά – Κοτλίδα Δήμητρα
Εικαστικά – Σιμόπουλος Μάριος
Μουσική – Αβραμίδου Στυλιανή
Υπολογιστές – Καπάρος Αντώνιος
Θεατρική Αγωγή – Σάββα Μαρία
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Καράβελα Παρασκευή
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Παντελίδου Αικατερίνη

web counter