Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου …

Σχολικό έτος 2018-19

Καλεντζής Κωνσταντίνος | Διευθυντής του σχολείου

_____._____._____._____._____._____

Τάξη Α – Στέρκου Άννα – οργανική
Τάξη Β – Στολτίδου Αναστασία – οργανική
Τάξη Γ – Μιχαλούδη Αθανασία – οργανική
Τάξη Δ – Χρυσάνη Ευαγγελία – οργανική
Τάξη Ε – Καρακαπζούδης Ευάγγελος – οργανική
Τάξη ΣΤ – Κεραμιδάς Συμεών – οργανική

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά – οργανική
Ολοήμερο – Φωτιάδου Ιωάννα – οργανική

Γυμναστής – Ζωγράφος Γεώργιος – οργανική
Αγγλικά – Φωτεινοπούλου Αναστασία
Γερμανικά – Μπουράτση Θεοδώρα
Εικαστικά – Τσατάζη Ανδρονίκη
Μουσική – Αβραμίδου Στυλιανή
Υπολογιστές – Φιλιππίδης Ευθύμιος
Θεατρική Αγωγή – Γιαγκούμη Χριστίνα
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Παντελίδου Αικατερίνη