7:35 μμ - Πέμπτη Ιούλιος 19, 2018

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Καλεντζής Κωνσταντίνος ? Διευθυντής του σχολείου

Σχολικό έτος 2017/18

_____________________________________________________________

Τάξη Α ? Στολτίδου Αναστασία ? οργανική
Τάξη Β ? Στέρκου Άννα ? οργανική
Τάξη Γ ? Χρυσάνη Ευαγγελία ? οργανική
Τάξη Δ ? Φωτιάδου Ιωάννα ? οργανική
Τάξη Ε ? Κεραμιδάς Συμεών ? οργανική
Τάξη ΣΤ ? Καρακαπζούδης Ευάγγελος ? οργανική

Τάξη Ένταξης ? Γιαϊτζή Λεμονιά ? οργανική
Ολοήμερο ? Μιχαλούδη Αθανασία ? οργανική
Ολοήμερο ? Κυζίρογλου Παρασκευή ? οργανική

Γυμναστής ? Ζωγράφος Γεώργιος ? οργανική
Αγγλικά ? Σαββινίδου Ευαγγελία
Γερμανικά ? Κοτλίδα Δήμητρα
Εικαστικά ? Σιμόπουλος Μάριος
Μουσική ? Αβραμίδου Στυλιανή
Υπολογιστές ? Καπάρος Αντώνιος
Θεατρική Αγωγή ? Σάββα Μαρία
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Καράβελα Παρασκευή
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Παντελίδου Αικατερίνη

web counter