3:03 μμ - Πέμπτη Αύγουστος 22, 7467

Οι εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2013 – 14

Οι εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης

Διευθυντής

Τάξη Α
Τάξη Β
Τάξη Γ
Τάξη Δ
Τάξη Ε
Τάξη ΣΤ
Τάξη Ένταξης

Ολοήμερο – Υπεύθυνος
Ολοήμερο – Συμπ. ωραρίου

Γυμναστής
Αγγλικά

Τόλκης Αθανάσιος

Στολτίδου Αναστασία
Φωτιάδου Ιωάννα
Τάκου Ελένη
Μιχαλούδη Αθανασία
Κεραμιδάς Συμεών
Τσερκέζογλου Αθανάσιος
Γιαϊτζή Λεμονιά

Καρακαπζούδης Ευάγγελος
Στέρκου Άννα

Δρακόπουλος Παναγιώτης
Κυζίρογλου Παρασκευή

web counter