3:08 μμ - Τετάρτη Οκτώβριος 20, 5706

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Καλεντζής Κωνσταντίνος – Διευθυντής του σχολείου

Σχολικό έτος 2017/18

_____________________________________________________________

Τάξη Α – Στολτίδου Αναστασία – οργανική
Τάξη Β – Στέρκου Άννα – οργανική
Τάξη Γ – Χρυσάνη Ευαγγελία – οργανική
Τάξη Δ – Φωτιάδου Ιωάννα – οργανική
Τάξη Ε – Κεραμιδάς Συμεών – οργανική
Τάξη ΣΤ – Καρακαπζούδης Ευάγγελος – οργανική

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά – οργανική
Ολοήμερο – Μιχαλούδη Αθανασία – οργανική
Ολοήμερο – Κυζίρογλου Παρασκευή – οργανική

Γυμναστής – Ζωγράφος Γεώργιος – οργανική
Αγγλικά – Σαββινίδου Ευαγγελία
Γερμανικά – Κοτλίδα Δήμητρα
Εικαστικά – Σιμόπουλος Μάριος
Μουσική – Αβραμίδου Στυλιανή
Υπολογιστές – Καπάρος Αντώνιος
Θεατρική Αγωγή – Σάββα Μαρία
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Καράβελα Παρασκευή
Ειδικό εκπ. προσωπικό – Παντελίδου Αικατερίνη

Κουτσόπουλος ΧρήστοςΔιευθυντής του σχολείου

Σχολικό έτος 2016/17

_____________________________________________________________

Τάξη Α – Στέρκου Άννα – οργανική
Τάξη Β – Στολτίδου Αναστασία – οργανική
Τάξη Γ – Φωτιάδου Ιωάννα – οργανική
Τάξη Δ – Σιδηροπούλου Μαρία – οργανική
Τάξη Ε – Καρακαπζούδης Ευάγγελος – οργανική
Τάξη ΣΤ – Κεραμιδάς Συμεών – οργανική

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά – οργανική
Ενισχυτική διδασκαλία – Μιχαλούδη Αθανασία

Γυμναστής – Ζωγράφος Γεώργιος – οργανική
Αγγλικά – Κυζίρογλου Παρασκευή – οργανική
Γερμανικά – …………………………
Εικαστικά – Δημητριάδου Θεοδώρα
Μουσική – Λιαρδάκη Θεοδώρα
Υπολογιστές – Φιλιππίδης Ευθύμιος
Θεατρική Αγωγή – Αρβανίτη Άννα

Κουτσόπουλος ΧρήστοςΔιευθυντής του σχολείου

Σχολικό έτος 2015/16

_____________________________________________________________

Τάξη Α – Στολτίδου Αναστασία – οργανική
Τάξη Β – Στέρκου Άννα – οργανική
Τάξη Γ – Σιδηροπούλου Μαρία – οργανική
Τάξη Δ – Μιχαλούδη Αθανασία – οργανική
Τάξη Ε – Φωτιάδου Ιωάννα – οργανική
Τάξη ΣΤ – Τσερκέζογλου Αθανάσιος – οργανική

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά – οργανική

Ολοήμερο/Υπεύθυνος – Καρακαπζούδης Ευάγγελος – οργανική
Ολοήμερο – Κεραμιδάς Συμεών – οργανική

Γυμναστής – Καρανίσας Γεώργιος – οργανική
Αγγλικά – Κυζίρογλου Παρασκευή – οργανική
Γερμανικά – Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
Υπολογιστές – Φιλιππίδης Ευθύμιος

Σχολικό έτος 2014/15

_____________________________________________________________

Τάξη Α – Στέρκου Άννα – οργανική
Τάξη Β – Στολτίδου Αναστασία – οργανική
Τάξη Γ – Μιχαλούδη Αθανασία – οργανική
Τάξη Δ – Φωτιάδου Ιωάννα – οργανική
Τάξη Ε – Τσερκέζογλου Αθανάσιος – οργανική
Τάξη ΣΤ – Κεραμιδάς Συμεών – οργανική

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά – οργανική

Ολοήμερο/Υπεύθυνος – Καρακαπζούδης Ευάγγελος – οργανική
Ολοήμερο – Παυλίδου Ελένη

Γυμναστής – Καρανίσας Γεώργιος – οργανική
Αγγλικά – Κυζίρογλου Παρασκευή – οργανική
Γερμανικά – Τσικρικτσή Δημητρούλα
Υπολογιστές – Ελευθεριάδης Εφραίμ

Σχολικό έτος 2012/13

_____________________________________________________________

Τόλκης Αθανάσιος – Διευθυντής του σχολείου

Τάξη Α – Φωτιάδου Ιωάννα
Τάξη Β – Στολτίδου Αναστασία
Τάξη Γ – Στέρκου Άννα
Τάξη Δ – Τάκου Ελένη
Τάξη Ε – Καρακαπζούδης Ευάγγελος
Τάξη ΣΤ – Κεραμιδάς Συμεών

Τάξη Ένταξης – Γιαϊτζή Λεμονιά

Ολοήμερο/Υπεύθυνος – Πηλιανίδης Γεώργιος
Ολοήμερο – Μιχαλούδη Αθανασία

Γυμναστής – Δρακόπουλος Παναγιώτης
Αγγλικά – Κυζίρογλου Παρασκευή
Γερμανικά – Κολοβού Ιωάννα
Υπολογιστές – Σιδηρόπουλος Πέτρος

Σχολικό έτος 2011/12

_____________________________________________________________

Καρακαπζούδης Ευάγγελος – Δάσκαλος – Δ’ τάξη  – (21) οργανική

Κόλλια Μαρίνα – Δασκάλα – Β’ τάξη – (22) απόσπαση

Κωνσταντινίδης Παρασκευάς – Δάσκαλος – Ε1′ τάξη – (23) απόσπαση

Μάνος Αθανάσιος – Δάσκαλος – Ε2′ τάξη – (23) απόσπαση

Μιχαλούδη Αθανασία – Δασκάλα – Γ’ τάξη  – (21) οργανική

Πηλιανίδης Γιώργος – Δάσκαλος – ΣΤ’ τάξη  – (22) απόσπαση

Στολτίδου Αναστασία – Δασκάλα – Α’ τάξη  – (22) οργανική

Δρακόπουλος Παναγιώτης – Δάσκαλος Φυσ. Αγωγής – (21) οργανική

Γιαϊτζή Λεμονιά – Δασκάλα Τάξης Ένταξης – οργανική

Κυζίρογλου Παρασκευή – Δασκάλα Αγγλικών – (21) οργανική

Καρούλης Άγης – Δάσκαλος Γερμανικών (ΣΤ΄τάξης) – απόσπαση

Δουμανίδου Χριστίνα – Δασκάλα Γαλλικών (Ε΄τάξης) – απόσπαση

…………………………………………………………………………………………………………..

Δάδης Δημήτριος – Διευθυντής του Σχολείου

Σχολικό έτος 2010/11

_____________________________________________________________

Καρακαπζούδης Ευάγγελος – Δάσκαλος – Δ΄1 – οργανική

Καραφουλίδης Νικόλαος – Δάσκαλος – Γ΄ – απόσπαση

Κόλλια Μαρίνα – Δασκάλα – Α΄ – απόσπαση

Μιχαλούδη Αθανασία – Δασκάλα – Ε΄ – οργανική

Μουδιώτης Λάζαρος  – Δάσκαλος – Α΄ – απόσπαση

Στέρκου Άννα – Δασκάλα – Δ΄2 – οργανική

Στολτίδου Αναστασία – Δασκάλα – Β΄ – οργανική

Δρακόπουλος Παναγιώτης – Δάσκαλος Φυσ. Αγωγής – οργανική

Γιαϊτζή Λεμονιά – Δασκάλα Τάξης Ένταξης – οργανική

Κυζίρογλου Παρασκευή – Δασκάλα Αγγλικών – οργανική

Ιωάννου Άννα – Δασκάλα Γαλλικών

Κυρεζίδου Ραφαέλα – Δασκάλα Γερμαvικών

Δράκου Αμαλία – Δασκάλα Μουσικής

…………………………………………………………………………………………………………..

Λουκανίδου Χριστίνα – Διευθύντρια του Σχολείου

Σχολικό έτος 2008/09

_____________________________________________________________

Δρακόπουλος Παναγιώτης – Δάσκαλος Φυσ. Αγωγής – οργανική

Καρακαπζούδης Ευάγγελος – Δάσκαλος – ΣΤ΄ – οργανική

Κόλλια Μαρίνα – Δασκάλα – Ε΄ – απόσπαση

Κυζίρογλου Παρασκευή – Δασκάλα Αγγλικών – οργανική

Μιχαλούδη Αθανασία – Δασκάλα – Δ΄ – οργανική

Σταυρίδης Παναγιώτης  – Δάσκαλος – Α΄ – απόσπαση

Στέρκου Άννα – Δασκάλα – Β΄2 – οργανική

Στολτίδου Αναστασία – Δασκάλα – Γ΄ – οργανική

Φωτιάδου Ιωάννα – Δασκάλα – Β΄1 – οργανική

Γιαϊτζή Λεμονιά – Δασκάλα Τάξης Ένταξης – οργανική

κενή θέση – Δασκάλα Γαλλικών (2ωρο)

κενή θέση – Δασκάλα Γερμαvικών (4ωρο)

κενή θέση – Δάσκαλος/α Ολυμπιακής Παιδείας

κενή θέση – Δάσκαλος/α Μουσικής

…………………………………………………………………………………………………………..

Σχολικό έτος 2007/08

_____________________________________________________________

Βαφειάδου Μαργαρίτα – Δασκάλα Γαλλικών (2ωρο)

Δρακόπουλος Παναγιώτης – Δάσκαλος Φυσ. Αγωγής – οργανική

Καρακαπζούδης Ευάγγελος – Δάσκαλος – Δ΄ – οργανική

Κόλλια Μαρίνα – Δασκάλα – ΣΤ΄1 – απόσπαση

Κυζίρογλου Παρασκευή – Δασκάλα Αγγλικών – απόσπαση

Μιχαλούδη Αθανασία – Δασκάλα – Γ΄ – οργανική

Μπίζμπα Παναγιώτα – Δασκάλα – ΣΤ΄2 – απόσπαση

Παπακωνσταντίνου Γιωργία – Δασκάλα Γερμαvικών (4ωρο)

Πηλιανίδης Γιώργος – Δάσκαλος – Ε΄ – απόσπαση

Στέρκου Άννα – Δασκάλα – Α΄2 – απόσπαση

Στολτίδου Αναστασία – Δασκάλα – Β΄2 – οργανική

Συμεωνίδης Αναστάσιος – Δάσκαλος – Β΄1 – απόσπαση

Φωτιάδου Ιωάννα – Δασκάλα – Α΄1 – οργανική

Χαρατσή Χριστίνα – Δασκάλα Τάξης Ένταξης – οργανική

_____________________________________________________________

Προηγούμενοι Διευθυντές

Τόλκης Αθανάσιος – Διευθυντής του Σχολείου (έως το 8/2014)

Δάδης Δημήτριος – Διευθυντής του Σχολείου (έως το 8/2011)

Λουκανίδου Χριστίνα – Διευθύντρια του Σχολείου (έως το 2010)

Ψυχλούδης Κωνσταντίνος – Προηγούμενος Διευθυντής (έως 29/11/2007)

Μουρατίδης Αναστάσιος – Συνταξιούχος

web counter