Το 5ο Πολίχνης

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης βρίσκεται στο Δήμο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη …

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης

ένας χάρτης για να δείτε που βρισκόμαστε … Αρκαδίου 35, η διεύθυνσή μας …

και ο χάρτης της περιοχής ...

και μια δορυφορική φωτογραφία του σχολείου μας …

Δορυφορική φωτογραφία του 5ου Δημοτικού Πολίχνης

και το e-mail μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε …

Τηλέφωνο (γρ. διευθ.): 2310-587509

Τηλέφ (γρ. δασκ): 2310-587838

Fax:              2310-587509