Σχεδιο εκκένωσης διδακτηρίου

Το «σχέδιο εκκένωσης του διδακτηρίου σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς και λοιπών θεομηνιών» του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης.

Σύλλογος διδασκόντων

5ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης

και σε μορφή pdf