Αγαπάμε την παράδοση …

Αγαπάμε την παράδοση ...

Αγαπάμε την παράδοση …

  Η παρέλαση στο σχολείο μας την 25η Μαρτίου ήταν πανέμορφη.

  Στο σχολείο μας αρέσει να κάνουμε παρέλαση με τις παραδοσιακές στολές. Κάθε παιδί παίρνει σχεδόν διαφορετική στολή. Κάποια παιδιά παίρνουν θρακιώτικες άλλοι ηπειρωτικές και άλλοι ποντιακές. Μας αρέσει να ντυνόμαστε έτσι, ασχέτως που άλλα σχολεία μας κοροϊδεύουν …  


Δεν πειράζει, εμείς δεν κρατάμε κακία … 

τα παιδιά του σχολείου … 

έγραψαν οι μαθητές …

Βασιλική Χριστοφορίδου – Φωτεινή Γρεβενίτου

Διαμαντής Αθανασιάδης – Χαράλαμπος Μιχαηλίδης