Βαθμολογία Β΄τριμήνου 2009/2010

Παίρνουμε βαθμούς!Αγαπητοί γονείς,
? σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 12/03/2010, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωσή σας για την πρόοδο των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης και θα δοθεί η βαθμολογία του Β΄ τριμήνου των μαθητών της Γ΄, Δ΄, E΄ και ΣΤ΄ τάξης ως εξής:

Τάξεις Α΄ ,Β΄ ,Γ΄ ,Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ώρα 18:40΄
Θα μπορείτε ακόμα να ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σας και από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) οι οποίοι θα βρίσκονται στο γραφείο των δασκάλων ενώ για τα μαθήματα της Μουσικής, Γερμανικών και Γαλλικών θα ενημερωθείτε .τις ημέρες και ώρες που οι εκπαιδευτικοί είναι στο σχολείο μας.