Γράφω με το Δδ ?

Διάβασέ τα
(αινίγματα)

Ζωγραφιά της Έλλης

Είναι πάντα τυλιγμένο και σαν έκπληξη το φέρνω.
Τι είναι;  το δώρο

Άσπρα μέσα στη σπηλιά λαμπιρίζουν μια χαρά,
πλένονται καλά και είναι καθαρά.
Τι είναι;  τα δόντια