Γράφω με το Ββ ?

Βρες τι είναι; 
(αινίγματα)

Ζωγραφιά της ΕλισάβετΈχει μακρύ λαιμό που βγάζει νερό.
Τι είναι;  η βρύση

Είναι διάφανη και πέφτει άλλοτε αργά και άλλοτε γρήγορα και δυνατά.
Τι είναι;  η βροχή

Μπορεί να στέκεται και να κυλάει
και υγρά να κουβαλάει.
Τι είναι;  το βαρέλι

Γράμματα και εικόνες κουβαλάει και στο σχολείο πάει.
Τι είναι;  το βιβλίο

Σαν σκάφη που κολυμπάει και βόλτες μας πάει.
Τι είναι;  η βάρκα