Αιολική ενέργεια – αιολικά πάρκα

Αιολικό πάρκο ...  Αιολική ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου που πνέει. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ήπια και περιλαμβάνεται στις καθαρές – πράσινες πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.

  Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.

  Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι άφθονη, αποκεντρωμένη, σχεδόν παντού και δωρεάν. Δεν εκλύονται ρύποι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα όπως το πετρέλαιο, γαιάνθρακας κ.α..

  Η εκμετάλλευση της  αιολικής ενέργειας και της ηλιακής φαντάζουν σαν οι μοναδικές δυνατότητες ανάπτυξης σήμερα και στο μέλλον.