Το τζαμί

Τα παιδιά σχεδίαζαν έναν κύκλο και στη μέση έβαζαν πέντε κεραμίδια, το ένα πάνω στο άλλο. Μετά χωριζόταν σε δύο ομάδες. Η μία ήταν στα κεραμίδια και η άλλη σε μια απόσταση από τον κύκλο. Όταν η δεύτερη ομάδα έριχνε τα κεραμίδια με μια μπάλα, σκορπιζόταν παντού. Τότε η πρώτη ομάδα με την μπάλα στα χέρια προσπαθούσε να κάψει τους αντιπάλους που ήθελαν να ξαναστήσουν τα κεραμίδια. Όταν τα κατάφερναν φώναζαν τη λέξη «τζαμί» και κέρδιζαν.

Μάριος Κ.