Μαθητικές εκλογές στην Ε΄τάξη

Ψηφίζουμε ... Κάθε χρόνο κάνουμε στα σχολεία εκλογές για να έχουν  γνώμη τα παιδιά. Να διατυπώνουν την γνώμη τους πάνω στα θέματα του σχολείου. Έτσι σε κάθε τάξη αρχίζουν τα παιδιά να βάζουν υποψηφιότητες, ποιος θα είναι πρόεδρος,  γραμματέας,  ταμίας και άλλα μέλη. 


 Και αρχίζει η διαδικασία για να αποφασίσουν την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές.

 Ο κύριος φέρνει ένα κουτί ? έτυχε να έχουμε πραγματική κάλπη φέτος, που θα μπαίνουν τα χαρτιά με τις ψήφους. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, αρχίζουν να τα μετράνε και τότε βγαίνει αυτός που έχει τις πιο πολλές ψήφους. Και μετά λένε ποιος είναι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας και τα μέλη για να έχουν να πουν την γνώμη τους, για ότι έχει σχέση με το σχολείο και τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά.


Αυτές είναι οι εκλογές που γίνονται στα σχολεία μας.


Λαπουρίδου Όλγα