Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο (βιβλίο δραστηριοτήτων)

βιβλίο δραστηριοτήτων ...

Τα μικρότερα παιδιά, σήμερα, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε ?ία όλο και περισσότερο νεαρή ηλικία. Γι?αυτό το λόγο, το Insafe εξέδωσε ένα τριαντασέλιδο βιβλίο με το οποίο επιδιώκει να εισαγάγει έννοιες της σύγχρονης τεχνολογίας, στο  καθη?ερινό λεξιλόγιο και τις  δραστηριότητες των Λιλιπούτειων φίλων μας.

Αν και αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων προσφέρει στα παιδιά, ηλικίας από 4 έως 8 ετών, 30 σελίδες διασκέδασης και παιχνιδιών, τους καθοδηγεί επίσης να ακονίσουν τις βασικές γλωσσικές, ?αθη?ατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητές τους. Τους δίνει ?ία σύντο?η ?ατιά της επίδρασης  που ?πορεί να έχει η σύγχρονη τεχνολογία στην καθη?ερινή τους ζωή. Πάνω από όλα, προσφέρει ?ία ευκαιρία  σε γονείς και  εκπαιδευτικούς να καθίσουν και να συζητήσουν ?ε τα παιδιά τους αυτά τα ση?αντικά ζητή?ατα.

Ανοίξτε το βιβλίο (ελληνικός σύνδεσμος)