Εγγραφές Μαθητών στην Α΄ τάξη

Πρωτάκια 2010-11  Οι εγγραφές των μαθητών στην Α? τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 17 Ιουνίου.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου του παιδιού για έλεγχο εμβολίων
  • Οδοντολογική εξέταση
  • Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
  • Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το σχολείο …