Παροιμίες με ζώα

 • Σκύλο που γαβγίζει μην τον φοβάσαι.
 • Μπάτε σκύλοι, αλέστε κι’ αλεστικά μη δίνετε.
 • Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
 • Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
 • Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες.
 • Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει.
 • Έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
 • Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
 • Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα.
 • Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι.
 • Γελάει και το παρδαλό κατσίκι.
 • Πιάστηκε σαν τον ποντικό στη φάκα.
 • Γάτα που κοιμάται ποντικούς δεν πιάνει.
 • Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
 • Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα.
 • Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
 • Ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε κι ο γάιδαρος.
 • Έβαλαν την αλεπού τις κότες να φυλάει.