Εργαστήρι ψηφιακής μάθησης «ΝΟΥΣ»

istoria-5-12Εργαστήρι ψηφιακής μάθησης «ΝΟΥΣ»
(τάξεις Ε? και Στ? του 5ου δημοτικού σχολείου Πολίχνης
και του 12ου δημοτικού σχολείου Πολίχνης)

Σκοπός της επίσκεψής μας στο εργαστήρι, η γνωριμία της ιστορίας της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια της πληροφορικής.

Μέσα από τη διάδραση με τους υπολογιστές και πολυμεσικές παρουσιάσεις, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να ερευνήσουν την ιστορία της πόλης, να περιγράψουν τη σημερινή της μορφή και να απεικονίσουν ψηφιακά πώς φαντάζονται την πόλη στο μέλλον. Με υπολογιστές και tablets δημιουργούν τρία ηλεκτρονικά βιβλία (παρελθόν, παρόν, μέλλον) και αντίστοιχα video. Οι μαθητές έχουν διάφορους ρόλους, όπως φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, εκδότες, σκηνοθέτες?

Δείτε τα: i-nous.org