Γλωσσοδέτες

Γλωσσοδέτες είναι οι φράσεις που δυσκολευόμαστε να πούμε σωστά, κυρίως όταν τις λέμε γρήγορα, γιατί έχουν περίεργες λέξεις , μεγάλες ή με παρόμοιες συλλαβές που επαναλαμβάνονται συνεχώς και μας μπερδεύουν τη γλώσσα.

glossodetes·       Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή, γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

·       Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.

·       Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;

– Του νεροβαρελοδέτη ο γιος.

·       «Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.»

·        «Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς.»

·        «Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο»

·        «Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα»

·        «Μια τίγρη με τρία τιγράκια.»

·        «Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.»

·       «Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.»

·       «Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στη τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα.»

·        «Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα»

·       Ανεβαίνω, κατεβαίνω, μπαινοβγαίνω κι ανεβομπαινοβγαινοκατεβαίνω.

·       Οι σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό, εις πανικό ισπανικό εζωγράφουν ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.

·       Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.

·       Πέμπτη πέφτει ο Πεύκος κάτω.

·       Το γυαλί μες το πηγάδι

πώς γυαλίζει , πώς κομπίζει , πώς γυαλοκομπολογίζει.

·       Πάγκος δίπαγκος , τρίπαγκος,  τετραδοταβλόπαγκος.

·       Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο μελάνι και ξέξασπρη γραμματική, ξέξασπρο γράμμα κάνει .