Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών

math-games-001Κάνε εξάσκηση στην πρόσθεση και την αφαίρεση δεκαδικών αριθμών.
Με νοερούς υπολογισμούς ή με χαρτί και μολύβι.

  • Αρχικά επιλέγεις μία από τις δυο ρυθμίσεις:α) παιχνίδι χωρίς χρόνο (relaxed mode) ή β) παιχνίδι με χρονομέτρηση (time mode).
  • Πατάς start
  • Ταιριάζεις τις αριθμητικές πράξεις με το σωστό αποτέλεσμα.

Πρόσθεση

Αφαίρεση

Πηγή: www.sheppardsoftware.com