Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση – παιχνίδι

Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση όλα σε ένα παιχνιδάκι. Είσαι γρήγορος ? επέλεξε την πράξη και δώσε τις λύσεις!!!

Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση - παιχνίδι