Χιονοπόλεμος με την προπαίδεια

Ένας τρόπος να παίξουν και να μάθουν τα παιδιά την Προπαίδεια ? ΧιονοΠροπαίδεια.