Κουτσό

Αυτό το παιχνίδι μπορούν να το παίξουν πολλά άτομα. Είναι με αριθμούς από το 1μέχρι το 7. Σχημάτιζαν στο έδαφος τετράγωνα τα οποία είχαν αριθμούς μέσα. Ξεκινώντας από το 1 και ρίχνοντας μια πετρούλα έπρεπε να περάσει καθένας, πηδώντας με το ένα πόδι, όλους τους αριθμούς.

Μανόλης Τζ.