Αγιασμός στο 5ο και 12ο Δημοτικά σχολεία

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός στην αυλή του σχολείου.