Ο κρυφτομπήκας

Μέσα σε έναν κύκλο που κάνουν τα παιδιά με κιμωλία ή τούβλο, βάζουν ένα παλιό κουτί κονσέρβας, « τον μπήκο». Ένα παιδί από την ομάδα (από τρία και πάνω) τα φυλάει όπως στο κρυφτό μετρώντας πέντε-πέντε και βρίσκεται πάνω στον μπήκο. Μετά πρέπει να βρει ένα παιδί και να πατήσει τον μπήκο. Αν κάποιο άλλο παιδί προλάβει και κλωτσήσει τον μπήκο έξω από τον κύκλο ξαναφυλάει ο ίδιος. Αν όμως βρει ένα παιδί και προλάβει να πατήσει τον μπήκο τα φυλάει το παιδί εκείνο.

Αντώνης Χ.